Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Astronomy Picture of the Day

Discover the cosmos! Each day a different image or photograph of our fascinating universe is featured, along with a brief explanation written by a professional astronomer.

2011 March 4
See Explanation.  Clicking on the picture will download the highest resolution version available.

NGC 6914 Nebulae

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου