Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Γυναίκες όδηγοί

World Women Drivers Awards

9th Place Goes To:

World Women Drivers Awards

8th Place Goes To:

World Women Drivers Awards

7th Place Goes To:

World Women Drivers Awards

6th Place Goes To:

World Women Drivers Awards

5th Place Goes To:

World Women Drivers Awards

4th Place Goes To:

World Women Drivers Awards

The Bronze Medal Winner:

World Women Drivers Awards

The Silver Medal Winner:

World Women Drivers Awards

Her helmet is being worn backwards

..... and finally, here is our 2008 Women Drivers Awards

World Women Drivers Awards

World Women Drivers Awards


http://www.funzug.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου