Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

The First park in Guinness World Record having Largest Number of Hanging Flower Baskets.

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Largest Number of Hanging Flower Baskets World Record

Πηγή
http://www.funzug.com/index.php/unusual-things/largest-number-of-hanging-flower-baskets-world-record.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου