Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

2011 April 24
See Explanation.  Clicking on the picture will download the highest resolution version available.

The Cat's Eye Nebula from Hubble
Credit: NASA, ESA, HEIC, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου